خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 توسط شهرام خسروان
پرسید نیمه گمشده ات را پیدا کردی?
گفتم نه تو یافتی نه من
عشق های این روزها فقط حریف تمرینی است تا بفهمی نمی یابی نمی رسی
فقط مادر است که عاشق است
و او خدای من است
گفتم خدا
بد عاشق حسودی است خدا
هیچکس را نمی گذارد به هیچکس برسد
ما همه حریف تمرینی هستیم و بس
و بد لیلی است خدا
بد لیلی است
و
خوش مجنونی
و من بپاس سمبل عشقش بوسه می زنم بر دستان مادر
که چون خدا بسیار رنجاندمش و ماند
چون این کوهسار بمن عشق امید و زندگی داد
تهران آبنیکBlog Skin