خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ دوشنبه 25 خرداد 1394 توسط شهرام خسروان
سلام مدتی نبودم
دوباره اومدم شاید اینجا بهترین جای دلتنگی کردن باشهطبقه بندی: بی حساب و كتاب، 
Blog Skin