خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ پنجشنبه 21 آبان 1388 توسط شهرام خسروان

خیره شدم به ماشین روبرویی

دو تا دستهای این خانم روی فرمان بود اما داشت می اومد تو دل من و با خودش هم حرف می زد

خدایا این چه شانسی ست ، این هم بلوتوث داشت

تو ده روز گذشته نود و نه درصد خانم ایی که در حال رانندگی دیدهام موبایلشون کنار گوششون بوده و انگار رو مبل راحتی تو مهمون خونه نشسته اند و دارند آتاری بازی می کند

 
طبقه بندی: اجتماعی، 
Blog Skin