خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ چهارشنبه 21 مرداد 1388 توسط شهرام خسروان

ای صمیمی ، ای دوست

گاه و بی گاه لب پنجره خاطره ام می آیی

ای قدیمی ، ای خوب

تو مرا یاد کنی یا نکنی

من بیادت هست

گرم یاد آوری یا نه ، من از یادت نمی کاهم

 
طبقه بندی: اجتماعی،  ادبی، 
Blog Skin